Quạt Dell Latitude E5450 06YYDG 5V 0,5A 4 chân CPU GM (HCP +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: QCD.E5450.2
Quạt Dell Precision 7670 DC28000Y4SL 5V 0.70A 4 chân & 7680 (ORG +)
 • Giá: 580.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCDE.7670
Quạt Dell Latitude 5480 0P5F39 5V 2,25A 4 chân CPU & 5490 (HCP +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: QCDE.5480.1
Quạt Dell Latitude E7480 02T9GV 5V 0,5A 4 chân CPU & E7490 (HCP +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: QCDE.E7480.1
Quạt Dell Latitude 5410 0HHKD2 5V 0.5A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: QCDE.5410
Quạt Dell Latitude E5440 087XFX 5V 0,5A 4 chân CPU & E5540 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCD.E5440
Quạt Dell Latitude E5430 082JH0 5V 0,3A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCD.E5430
Quạt Dell Latitude E5420 02CPVP 5V 0,4A 4 chân CPU Gen 2 (HCP +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCD.E5420

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới