Cáp màn hình Toshiba A200 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.A200
Cáp màn hình Toshiba A660 & A665 (ORG +)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPTSB.A660
Cáp màn hình Toshiba C40-A DC020025N00 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPTSB.C40
Cáp màn hình Toshiba C50-B DC02001YG00 (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.C50B
Cáp màn hình Toshiba C550T 6017B0440401 & C55-D (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.C55
Cáp màn hình Toshiba L355 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.L355
Cáp màn hình Toshiba L40 1422-01RC000 & L40D L40D-B (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPTSB.L40B
Cáp màn hình Toshiba L40A DC02001PK00 40 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.L40A
Cáp màn hình Toshiba L450 & L455 A350 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.L450
Cáp màn hình Toshiba L50-B DD0BLILC000 (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPTSB.L50
Cáp màn hình Toshiba L50D-A 1422-01EA000 & S50D-A (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPTSB.L50D
Cáp màn hình Toshiba L640 DD0TE2LC000 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPTSB.L640
Cáp màn hình Toshiba L650 6017B265501 & C650 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPTSB.L650
Cáp màn hình Toshiba L655 DD0BL6LC000 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPTSB.L655
Cáp màn hình Toshiba L740 DD0TE5LC00 & L745 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPTSB.L745
Cáp màn hình Toshiba L755 DD0BLBLC03011 & L750 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.L755
Cáp màn hình Toshiba P50-A 1422-01EB000 & P55-A (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPTSB.P55
Cáp màn hình Toshiba P50-B 1422-01PW000 FHD 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.P50B
Cáp màn hình Toshiba P745 DC020012510 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPTSB.P745
Cáp màn hình Toshiba S50-B DD0B2ILC130 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPTSB.S50-B
Cáp màn hình Toshiba Satellite C660 DC02001BG10 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPTSB.C660.1
Cáp màn hình Toshiba Satellite C850 Cáp cài & L850 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPTSB.C850.1
Cáp màn hình Toshiba Satellite L500 DC02000S800 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPTSB.L500

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới