Quạt Sony BZ (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCS.BZ
Quạt Sony CA (ORG +)
 • Giá: 220.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.CA
Quạt Sony EA UDQFRZH14CF0 5V 0,3A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCS.EA.1
Quạt Sony EH & MXB249 – SVE15 MBX 266 – EL MBX 252 (ORG +)
 • Giá: 220.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: QCS.EH
Quạt Sony F1 UDQFRRH01DF0 5V 0,36A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.F1.1
Quạt Sony F2 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCS.F2
Quạt Sony Fit13 SVF13N (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCS.SVF13N
Quạt Sony FW (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: QCS.FW
Quạt Sony FZ (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCS.FZ
Quạt Sony NW (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.NW
Quạt Sony SR (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.SR
Quạt Sony SVF142 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: QCS.SVF142
Quạt Sony SVF14N (ORG +)
 • Giá: 280.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: QCS.SVF14N
Quạt Sony SVF15N (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.SVF15N
Quạt Sony SVP13 ND55C02-14J10 5V 0.5A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 380.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: QCS.SVP13.1
Quạt Sony SVS13 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCS.SVS13
Quạt Sony SVT11 5V 0,35A 4 chân & SVT13 SVT14 SVT15 (HCP +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.SVT13
Quạt Sony SVT11 UDQFVSH01CQU 5V 0,17A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: QCS.SVT11
Quạt Sony Vaio CW 300-0001-1191 5V 0,20A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.CW

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới