Quạt Sony Vaio CW 300-0001-1191 5V 0,20A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.CW
Quạt Sony SVS13 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCS.SVS13
Quạt Sony SVP13 ND55C02-14J10 5V 0.5A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCS.SVP13.1
Quạt Sony SVF15N (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.SVF15N
Quạt Sony SVF142 00CWHK8 AB07405HX080300 5V 0,50A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: QCS.SVF142
Quạt Sony SR (ORG +)
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.SR
Quạt Sony NW (ORG +)
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.NW
Quạt Sony FZ (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCS.FZ
Quạt Sony Vaio FW UDQFRHR01CF0 5V 0.27A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: QCS.FW
Quạt Sony F1 UDQFRRH01DF0 5V 0,36A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.F1.1
Quạt Sony CA (ORG +)
 • Giá: 240.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCS.CA
Quạt Sony BZ (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCS.BZ

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới