Main Acer 4830T, chíp HM65 (1 xỉn +1 thay cổng USB)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBA4830T
Main Acer 5742 ( Travelmate), chíp HM55 (2 đã sửa HM)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBA5742
Main Acer 5830T,chíp HM65 .share
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBA5830T
Main Acer 8481, CPU i5-2467
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBA8481
Main Acer E1-572, i3 -4010U, 4ram
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBAE1.572.1
Main Acer M3-481, X483,M5-481,chíp HM76i3-2337
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBAM3.481.S
Main Acer S3, i5 -3317
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBACS3
Main Acer V5-431, V5-471, i3 -3217 on
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBAV5.431.S1
Main Acer V5-431, V5-471, i5 -3337 on
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBAV5.431.S3
Main Acer V5-531,V5-571, i3 -3327 on
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBAV5.531.SI3
Main Acer V5-531,V5-571, i5 -3317 on
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: MBAV5.531.SI5

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới