Loa Macbook A1534 (ORG +)
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAMA1534
Loa Macbook Air A1369 & Macbook Air Retina A1466 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAM004
Loa Macbook Air A1465 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAM007
Loa Macbook Pro A1502 609-00010 Trái phải ( HCP +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAMA.A1502
Loa Macbook Pro A1502 609-00010 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAM006
Loa Macbook Pro Retina A1398 Trái phải ( HCP +) – Cặp
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAMA1398.1
Loa Macbook Pro Retina A1706 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LOAMA1706
Loa Macbook Pro Retina A1707 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 700.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAMA1707

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới