Loa Macbook Pro A1502 609-00010 Trái phải ( HCP +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAMA.A1502
Loa Macbook Pro Retina A1707 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAMA1707
Loa Macbook Pro Retina A1706 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LOAMA1706
Loa Macbook A1534 (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAMA1534
Loa Macbook Air A1465 DKC32170 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAM007
Loa Macbook Pro A1502 609-00010 Trái phải (ORG +) – Cặp
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAM006
Loa Macbook Pro Retina A1398 609-00012 609-00013 Trái phải ( HCP +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAMA1398.1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới