Bản lề Sony SVS 15 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVS15
Bản lề Sony SVT 14 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVT14
Bản lề Sony SVS 13 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLS.SVS13
Bản lề Sony Vaio SVF 15A FBGD6010010 FBGD6007010 dài (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF15A
Bản lề Sony SVF 15A FBGD6010010 FBGD6007010 Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF15A.1
Bản lề Sony SVF 152 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLS.SVF152
Bản lề Sony SVF 152 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: BLS.SVF152.1
Bản lề Sony SVF 14A (ORG +) – Cặp
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF14A
Bản lề Sony SVF 142A29W Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLS.SVF142
Bản lề Sony SVF 142 & 143 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.SVF142.1
Bản lề Sony SVE 15 MBX266 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVE15.0
Bản lề Sony SVE 15 MBX269 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: BLS.SVE15
Bản lề Sony SVE 14 MBX270 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.SVE14.1
Bản lề Sony SVE 14A MBX276 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVE14A
Bản lề Sony VPC SE (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SE
Bản lề Sony SVE 11 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLS.SVE11
Bản lề Sony VGN F2 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.F2
Bản lề Sony VPC EJ (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.EJ
Bản lề Sony VPC EH MBX249 & EL (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.EH.2
Bản lề Sony VPC EH (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: BLS.EH
Bản lề Sony EE (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 13
Mã: BLS.EE
Bản lề Sony VPC EB (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 14
Mã: BLS.EB
Bản lề Sony VPC CW (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.CW

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới