Bản lề Sony EE (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 13
Mã: BLS.EE
Bản lề Sony SVE 11 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLS.SVE11
Bản lề Sony SVE 14 MBX270 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.SVE14.1
Bản lề Sony SVE 14A MBX276 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVE14A
Bản lề Sony SVE 15 MBX266 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVE15.0
Bản lề Sony SVE 15 MBX269 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: BLS.SVE15
Bản lề Sony SVF 142 & 143 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.SVF142.1
Bản lề Sony SVF 142A29W Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLS.SVF142
Bản lề Sony SVF 14A (ORG +) – Cặp
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF14A
Bản lề Sony SVF 152 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLS.SVF152
Bản lề Sony SVF 152 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: BLS.SVF152.1
Bản lề Sony SVF 15A (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF15A
Bản lề Sony SVF 15A Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVF15A.A
Bản lề Sony SVS 13 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLS.SVS13
Bản lề Sony SVS 15 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVS15
Bản lề Sony SVT 14 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.SVT14
Bản lề Sony VGN CR (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.CR
Bản lề Sony VGN CS (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.CS
Bản lề Sony VGN F2 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.F2
Bản lề Sony VPC CA (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLS.CA
Bản lề Sony VPC CB (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLS.CB
Bản lề Sony VPC CB Nẹp màn hình (ORG +) – Cặp
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.CB.1
Bản lề Sony VPC CW (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLS.CW

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới