Loa HP 14BA (ORG +) – Cái
 • Giá: 350.000 
Mã: LOAH.14BA
Loa HP 14CS 3BG7ASATP00 & 14CE (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.14CS
Loa HP 15-D (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAH.15D
Loa HP 15AC & 15AF (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAH.15AC
Loa HP 15AU 3BG34TP10 (ORG +)
 • Giá: 330.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.15AU
Loa HP 15AX 3BG35SATP10 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAH.15AX
Loa HP 15DW L52040-001 Trái phải & 15S-DU 15S-DY (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAH.15DW
Loa HP 15F (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.15F
Loa HP 15R (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.15R
Loa HP 430G6 L44513-001 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.430G6
Loa HP 4320S (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.PRO4320S
Loa HP 440-G1 721537-001 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAH.440
Loa HP 450-G1 721950-001 Trái phải (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.450.2
Loa HP 450-G5 3BX8CSATP20 & 470-G5 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.450.G5
Loa HP 450-G6 & 455-G6 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LOAH.450.G6

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới