Loa HP 840 G3 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
Mã: LOAH.840.G3
Loa HP 4540S 683505-001 (ORG +) – Cái
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.PRO4540
Loa HP 4320S (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.PRO4320S
Loa Laptop HP Envy 14 Mặt Kính (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.EVY14
Loa HP DV7 6000 Sub (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.DV7.6
Loa HP Pavilion DV7 1000 Sub (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.DV7
Loa HP Pavilion DV6-7000 Trái phải Sub (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.DV6.7
Loa HP CQ58 & CQ650 CQ655 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.CQ58
Loa HP Compaq Presario CQ57 647315-001 & 630 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.CQ57
Loa HP 9470M 702869-001 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAH.9470M
Loa HP 8730W (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.8730W
Loa HP 8540 SPS-595788-001 (ORG +)
 • Giá: 240.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.8540
Loa HP 8440 7J1140 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.8440
Loa HP 840 G1 730798-001 4 chân & 840 G2 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.840.1
Loa HP 820 G1 730555 001 (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAH.820G1
Loa HP 6450B (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.6450
Loa HP 6360B (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAH.6360B
Loa HP 450 G6 L45092-001 Trái phải & 455 G6 450 G7 (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LOAH.450.G6
Loa HP ProBook 4440 683665-001 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.4440
Loa HP 440 G1 721537-001 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.440
Loa HP ZBook 15 G3 (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAH.15G3
Loa HP 15R SPS-749653-001 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAH.15R
Loa HP 15F (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAH.15F

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới