Loa Toshiba Z930 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOATSB.Z930
Loa Toshiba L855 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAT.L855
Loa Toshiba L755 A000080320 & L775 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAT.L755
Loa Toshiba L745 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAT.L745
Loa Toshiba C850 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAT.C850
Loa Toshiba C675 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAT.C675
Loa Toshiba C660 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAT.C660
Loa Toshiba C50 B (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAT.C50

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới