Bản lề Toshiba Portege Z830 & Z835 Z930 Z935 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.Z830
Bản lề Toshiba Satellite C55D-B Mỏng & C55-B (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.C55
Bản lề Toshiba Satellite C675 & L775 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.C675
Bản lề Toshiba Satellite C850 Mỏng & C850D (ORG +) – Cặp
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.C850
Bản lề Toshiba Satellite L300 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLT.L300
Bản lề Toshiba Satellite L510 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.L510
Bản lề Toshiba Satellite L655 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLT.L655
Bản lề Toshiba Satellite L745 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.L745
Bản lề Toshiba Satellite L755 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLT.L755
Bản lề Toshiba Satellite M300 & L310 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLT.M300
Bản lề Toshiba Satellite M840 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLT.M840
Bản lề Toshiba Satellite P745 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.P745
Bản lề Toshiba Satellite P845 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLT.P845

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới