Tem Logo HP 14 dán lưng máy màn 14
 • Giá: 80.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LKVNH.14LOGO
Vỏ A Acer Aspire A315-58 FA3A9000600 Vàng Nhựa & A315-58G A315-35 (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.A31558.A
Vỏ A Acer Aspire E1-571 Đen Nhựa & E1-531 (ORG >)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAE1571
Vỏ A Acer Aspire ES1-132 Đen Nhựa Vân chấm (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LKVNAES1132.A
Vỏ A Acer Aspire ES1-433 13N1-0UA0101 Đen Nhựa Vân chấm (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: LKVNAES1433.A
Vỏ A Acer Aspire R3-131 60.G0YN1.003 Xanh dương Nhựa (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAR3131.A

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới