Vỏ A Dell Inspiron 3501 09F6PT Bạc Nhựa & 3505 (ORG +)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVND.3501.A1
Vỏ A Dell Inspiron 3501 09F6PT Bạc Nhựa & 3505 (ORG >)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNDE.3501.A2
Vỏ A Dell Inspiron 3515 0DDM9D Bạc Nhựa & 3510 3511 3515 3520 3521 3525 (ORG +)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LKVND.3515.A.INS.01
Vỏ A Dell Inspiron 3515 0DDM9D Bạc Nhựa & 3510 3511 3515 3520 3521 3525 (ORG >)
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: LKVND.3515.A.INS.02
Vỏ A Dell Inspiron 3515 0WPN8 Đen Nhựa & 3510 3511 (ORG +)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 14
Mã: LKVND.3515.A
Vỏ A Dell Inspiron 3521 Ghi Kim loại Cảm ứng & 5521 3537 5537 (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVND.3521.A1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới