Bản lề HP Compaq 430 & CQ43 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLH.430
Bản lề HP Compaq 6510B (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLH.6510
Bản lề HP Compaq CQ58 & 650 655 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.CQ58
Bản lề HP Elite Book 2560P (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.2560B
Bản lề HP Elite Book 820 G1 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.820G1
Bản lề HP Elite Book 840 G1 & 840 G2 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLH.840G1
Bản lề HP Elite Book 8770W (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.8770W
Bản lề HP Envy 13-AD (ORG +) – Cặp
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.13AD
Bản lề HP Omen 15-AX & 15-CX (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLH.15AX
Bản lề HP Pavilion 1000 & 450 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: BLH.1000
Bản lề HP Pavilion 14-AC & 14-AF (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: BLH.14AC
Bản lề HP Pavilion 14-BA 926896-001 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.14BA
Bản lề HP Pavilion 14-CE L26376-001 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLH.14CE.PAV.01
Bản lề HP Pavilion 14-CK L23194-001 TPN-I131 (ORG +)
 • Giá: 380.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLH.14CK.PAV.01
Bản lề HP Pavilion 14B Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLH.14B
Bản lề HP Pavilion 14E (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLH.14E

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới