Bản lề HP Pavilion M7 & DV7 7000 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.M7
Bản lề HP Pavilion G6 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.G6
Bản lề HP Pavilion G4 1000 FBR12013010 FBR12008010 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLH.G4-1000
Bản lề HP Compaq CQ58 & 650 655 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.CQ58
Bản lề HP Elite Book 8770W (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.8770W
Bản lề HP ProBook 8460P 6055B0018901 6055B0018902 Ngắn – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 36
Mã: BLH.8460
Bản lề HP ProBook 8440 AM07D000600 AM07D000500 (ORG +)
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLH.8440
Bản lề HP Elite Book 840 G1 & 840 G2 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLH.840G1
Bản lề HP Elite Book 820 G1 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.820G1
Bản lề HP ProBook 6560B & 6570B (ORG +) – Cặp
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLH.6560
Bản lề HP Compaq 6510B (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLH.6510
Bản lề HP ProBook 6460B (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.6460B
Bản lề HP ProBook 640 G1 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLH.640G1
Bản lề HP ProBook 4540S (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLH.4540
Bản lề HP ProBook 450 G1 34.4YX02.031 34.4YX01.031 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLH.450.1
Bản lề HP ProBook 4430S (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLH.4430

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới