Vỏ A Sony SVT 14 Bạc Kim loại (ORG +)
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVT14.A
Vỏ D Sony SVP 13 Bạc Kim loại Đế cao su (ORG >)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVP13D.1
Vỏ C Sony SVS 15 US Bạc Kim loại & SVS151 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVS15C
Vỏ A Sony SVF 14N 3LFI2SCN040 Đen Kim loại & SVF14NA1UL (ORG +)
 • Giá: 530.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF14N
Vỏ C Sony EG Đen (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNS.EG.C1
Vỏ C Sony EG Trắng (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNS.EG.C
Vỏ A Sony SVF15A Đen kim loại Cảm ứng (ORG >)
 • Giá: 580.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF15A.1
Vỏ A Sony SVF15A Bạc Kim loại Cảm ứng (ORG >)
 • Giá: 630.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF15A.A1
Vỏ D Sony SVF15A Nhựa Bạc Đế cao su (ORG >)
 • Giá: 530.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF15A.D2
Vỏ A Sony SVF 142 Trắng Nhựa Không cảm ứng & SVF143 (ORG >)
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF142.A5

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới