Vỏ A Sony SVF 142 Hồng Nhựa Không cảm ứng & SVF143 (ORG >)
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF142.A6
Vỏ A Sony SVF 142 Trắng Nhựa Không cảm ứng & SVF143 (ORG >)
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF142.A5
Vỏ A Sony SVF 14A 3FGD5LH0050 Đen Kim loại Cảm ứng (ORG TM)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF14A.1
Vỏ A Sony SVF 14N 3LFI2SCN040 Đen Kim loại & SVF14NA1UL (ORG +)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF14N
Vỏ A Sony SVF 152 Trắng Nhựa Không cảm ứng & SVF153 (ORG >)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNS.SVF152.A6
Vỏ A Sony SVF15A Bạc Kim loại Cảm ứng (ORG >)
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF15A.A1
Vỏ A Sony SVF15A Đen kim loại Cảm ứng (ORG >)
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVF15A.1
Vỏ A Sony SVT 14 Bạc Kim loại (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVT14.A
Vỏ A Sony SVT14 CNP604WS0200 Bạc Nhựa (ORG >)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVT14.A1
Vỏ C Sony EG Đen (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNS.EG.C1
Vỏ C Sony EG Trắng (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNS.EG.C
Vỏ C Sony SVS 15 US Bạc Kim loại & SVS151 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNS.SVS15C

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới