Giắc nguồn Dell chân 7.4×5.0 kim
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 23
Mã: ZND.0001
Giắc nguồn Dell Inspirion 7370 Type C
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: ZND.7370.1
Giắc nguồn Dell Inspiron 3147 3148 chân 4.5Ax3.0 kim nhỏ
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 110
Mã: ZND.0003
Giắc nguồn Dell Inspiron 3542 5437 chân 7.4×5.0 3421
 • Giá: 50.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: ZND.0005
Giắc nguồn Dell Inspiron 5565 5567 chân 4.5A*3.0 kim nhỏ
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 27
Mã: ZND.0006
Giắc nguồn Dell XPS 9380 Type C
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: ZND.9380
Giắc nguồn kèm cáp Dell G3-3579 0C2RDV & G3-3590
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: ZND.G3.3579
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspirion 3537 & 3521
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 18
Mã: ZND.3537
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspirion 7537
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: ZND.7537
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspiron 3501 04VP7C DC301016G00 & 3505 5593 3405
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: ZND.3501.INS.01
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspiron 3511 0231X7 & Vostro 3510
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 11
Mã: ZND.3511
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspiron 5547 0M03W3 & 5545
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: ZND.5547
Giắc nguồn kèm cáp Dell Inspiron 7447 03FYH0
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: ZND.7447

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới