Bản lề Asus VivoBook X551 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.X551
Bản lề Asus VivoBook X550T Cảm ứng Mỏng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: BLAS.X550T
Bản lề Asus VivoBook X550VP Dày (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.X550.1
Bản lề Asus VivoBook X541 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.X541
Bản lề Asus VivoBook X509MA (ORG +) – Cặp
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.X509
Bản lề Asus VivoBook X502 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.X502
Bản lề Asus VivoBook X453 X453-SL X453-SR – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: BLAS.X453
Bản lề Asus VivoBook X451 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: BLAS.X451
Bản lề Asus VivoBook X450 & X452 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.X450
Bản lề Asus VivoBook X441 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.X441
Bản lề Asus X45C (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.X45
Bản lề Asus VivoBook X402 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.X402
Bản lề Asus VivoBook X401 13GN4O10M040-1 13GN4O10M050-1 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.X401
Bản lề Asus VivoBook X301 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.X301
Bản lề Asus VivoBook X202 Cảm ứng & S200 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.X202
Bản lề Asus VivoBook X200CA & X200M (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.X200
Bản lề Asus ZenBook UX303 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.UX303
Bản lề Asus ZenBook U56 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.U56

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới