Bản lề Asus K42 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: BLAS.K42
Bản lề Asus K45 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.K45
Bản lề Asus K46 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.K46
Bản lề Asus K50 SZS F52-L SZS F52-R Ngắn – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLAS.K50
Bản lề Asus K501 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: BLAS.K501
Bản lề Asus K54C & X54C (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.K54
Bản lề Asus K56 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.K56
Bản lề Asus N46V (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.N46
Bản lề Asus N46V Nẹp màn hình (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.N46.1
Bản lề Asus N550 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.N550
Bản lề Asus ROG G46 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.G46
Bản lề Asus ROG G46 Nẹp màn hình (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.G46.1
Bản lề Asus ROG G71 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.G71
Bản lề Asus ROG GL552 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.GL552
Bản lề Asus ROG GL553 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.GL553
Bản lề Asus ROG GL752 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.GL752
Bản lề Asus ROG Strix GL502 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.GL502
Bản lề Asus Transformer Book TF101 Kèm đế (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLAS.TF101
Bản lề Asus Transformer Book TP500 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.TP500
Bản lề Asus TUF FX505 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLAS.FX505
Bản lề Asus TUF FX80 & FX80G FX80GD FX504 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLAS.FX80
Bản lề Asus VivoBook E402 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLAS.E402

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới