Main Dell N5040, HM57 (1đã sửa nguồn )
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBDN5040
Main Dell L501X, HM57, N12P GE A1, 8R
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBDL501X
Main Dell L412Z, i5 -2430M -chíp hm67
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBDL412S
Main Dell ALW M14X – R1,chíp HM67, 12R
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBDALWM14XR1
Main Dell 1440 (Vos) HM57 – VGA
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBD1440.3
Main Dell E5410, HM55
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 2
Mã: MBDE5410Master
Main Dell N7010, HM57 -GM
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBDN7010

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới