Giắc nguồn HP Cáp 15-AX 799751 & 15BC
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNHP.15AX
Giắc nguồn HP Cáp 15-D
 • Giá: 40.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: ZNHP.15D
Giắc nguồn HP Trên main 15D Chân 4.5A*3.0 kim nhỏ & 15R
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 56
Mã: ZNHP.0001
Giắc nguồn kèm cáp HP 14-B
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 2
Mã: ZNHP.14B
Giắc nguồn kèm cáp HP 14-D 15-A P N.. (715813)
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 3
Mã: ZNHP.14D
Giắc nguồn kèm cáp HP Compaq CQ40
 • Giá: 50.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: ZNHP.CQ40
Giắc nguồn kèm cáp HP CQ57 & CQ43
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 2
Mã: ZNHP.CQ43
Giắc nguồn kèm cáp HP DV3-4000 & DM4
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 3
Mã: ZNHP.DM4
Giắc nguồn kèm cáp HP DV7
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNHP.DV7
Giắc nguồn kèm cáp HP Pavilion 15-F
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNHP.15F.PAV.01
Giắc nguồn kèm cáp HP Pavilion 15-R
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 2
Mã: ZNHP.15R.PAV.01
Giắc nguồn kèm cáp HP Probook 430 & 440 450 455 447 470 G3
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNHP.430G3

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới