Cáp màn hình Dell 5565 DC02002I800 0CKGJ6 30 chân, & 5567 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPD.5565
Cáp màn hình Dell Alienware 15R1 0M9WHV 30 chân, & 15R2
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPD.ALW15R1
Cáp màn hình Dell Alienware 15R3 0NCY3G 1920 30 chân, & 15R4
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPD.ALW15R3
Cáp màn hình Dell E3480 0KX7PD 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPD.E3480
Cáp màn hình Dell E3490 DC02002YB00 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: CAPD.E3490
Cáp màn hình Dell E5410 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPD.E5410
Cáp màn hình Dell E5420 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPD.E5420
Cáp màn hình Dell E5430 0MJ9Y6 40 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPD.E5430
Cáp màn hình Dell E5440 0R7YCF 40 chân (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPD.E5440
Cáp màn hình Dell E6420 0V5N47 FHD (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPD.E6420.1
Cáp màn hình Dell E6530 0JM6J2 1366 HD (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPD.E6530.1
Cáp màn hình Dell E7240 DC02C004Y00 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPD.E7240
Cáp màn hình Dell E7440 DC02C004T00 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPD.E7440
Cáp màn hình Dell G3-3579 0MVJ46 30 chân, & G3-3549 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPD.G3.3579
Cáp màn hình Dell G3-3590 025H3D 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPD.G3.3590.1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới