Băng dính vải cách điện (Rộng 15mm Dày 0.15mm Dài 10m)
 • Giá: 130.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: CBD03
Băng dính 3M Keo trắng (Rộng 20mm Dày 0.07mm Dài 10m)
 • Giá: 130.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BDDM.2.
Băng dính 3M Keo đen (Rộng 8mm Dày 0.015mm Dài 10m)
 • Giá: 130.000 
 • Tồn kho: 14
Mã: BDDM.0.8
Keo tản nhiệt CPU dạng tuýp MX4 20g (8.5W) (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 35
Mã: KTN.MX4.1
Keo tản nhiệt CPU dạng tuýp MX4 4g (ORG +)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 53
Mã: KTN.MX4
Keo tản nhiệt CPU H883 (6.5W) (ORG -)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 16
Mã: KTN.HY883
Keo tản nhiệt CPU HY710 (3.15W) (ORG -)
 • Giá: 80.000 
 • Tồn kho: 15
Mã: KTN.HY710
Băng dính 3M keo đen (Rộng 10mm Dày 0.015mm Dài 10m)
 • Giá: 130.000 
 • Tồn kho: 31
Mã: BDDM.1M1
Băng dính 3M keo trắng (Rộng 8mm Dày 0.07mm Dài 10m)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 39
Mã: BDDM.0.8M

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới