Vỏ B Lenovo ThinkPad T480S FA16Q000E00 viền khung...

Vỏ B Lenovo ThinkPad T480S FA16Q000E00 viền khung...

Giá: 350.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: LKVNL.T480S.B
  • Còn hàng: 1
  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới