Sửa lỗi chipset


 

Tình trạng lỗi
Có nguồn không hình
Nhòe màn
Sọc kẻ màn
Không nhận ổ HDD
Không nhận ổ DVD
Không nhận ram
Đứng nguồn
Chạy 1 lúc tắt
Không tắt được máy
Tắt máy đèn vẫn sáng ,quạt quay…

 

Biện pháp khắc phục
1. Thay chipset mới, đóng lại chipset
Thời gian khắc phục : 1 – 2 ngày ( Do thay thế chipset cần test máy chạy ok ,mới trả lại khách )
Đơn giá : 700.000 – 1.200.000 VND/con chipset/máy
Bảo hành : Từ 01 – 03 tháng
2. Thay mainboard ( giúp khách hàng tiết kiệm thời gian sửa chữa )
Thời gian thay thế : Từ 1h – 2h (100% Mainboard đã test ok)
Đơn giá : 1.500.000 – 3.500.000 (tùy theo các đời máy _ để biết đúng giá xem trong mục mainboard )
Bảo hành : Từ 01 – 03 tháng

Leave a comment