Thay mainboard

Tình trạng lỗi  : Máy bị vào nước
Chipset đã sửa chữa
Chập cháy nhiều, …
Biện pháp khắc phục : Thay thế mainboard
Thời gian thay thế : Từ 1h – 2h
Đơn giá : 1.500.000 – 3.500.000 VND/mainboard/máy ( tùy theo các đời máy , để biết đúng giá xem trong mục mainboard )
Bảo hành : Từ 01 – 03 tháng

Leave a comment