Cáp màn hình + Fujitsu L6820
  • Mã: CAPF.L6820
  • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình + Fujitsu P210
  • Mã: CAPFJS.P210
  • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình Fujitsu
  • Mã: CAPF
  • Còn hàng

Giá: 100.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới