Danh mục

Dell 1014 – Vi USB
 • Mã: VND.1014
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 1310 – Vỉ kích nguồn
 • Mã: VND.1310
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 1320 (Inspiron) – Vỉ Lan, USB. loa
 • Mã: VND.1320
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 1530 – Vỉ nguồn
 • Mã: VND.1530.1
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 1564 /1464 – Vỉ loa. USB
 • Mã: VND.1564
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 3147. 3148 / Vỉ USB
 • Mã: VND.3147
 • Còn hàng

Giá: 350.000 

Dell 3440 ( Latitude ) – Vỉ USB
 • Mã: VND.3440
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell 3500 – Vỉ nguồn sạc pin
 • Mã: VND.3500
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 3521 – Vỉ USB
 • Mã: VND.3521
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell 3558 – Vỉ kích nguồn
 • Mã: VND.3558
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Dell 5420 -Vỉ LAN, USB
 • Mã: VND.5420
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell 5423 – Vỉ Loa. USB
 • Mã: VND.5423
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell E5430 – Vỉ Loa
 • Mã: VND.E5430
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell E5520 – Vỉ LAN, USB , nguồn
 • Mã: VND.E5520
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell E6330 – Vỉ USB HDMI
 • Mã: VND.E6330
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell E6430 – Vỉ LAN. USB. Loa
 • Mã: VND.E6430
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell E6510 – Vỉ Loa, USB
 • Mã: VND.E6510
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell Inspiron 5520 – Vỉ LAN, USB nguồn
 • Mã: VND.5520
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell N4030 – Vỉ Lan_USB _ Loa, sạc pin…
 • Mã: VND.N4030
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell N4050 – Vi loa
 • Mã: VND.N4050.1
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell N4110 – Vỉ LAN_USB _Sound
 • Mã: VND.N4110
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Dell N5040 – Vỉ USB
 • Mã: VND.N5040
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Dell N5110 – Vỉ LAN_USB _ Sốund
 • Mã: VND.N5110.1
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Dell N5110 – Vỉ nguồn
 • Mã: VND.N5110
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới