Vỏ C Lenovo Yoga Slim 7-14ITL05 4BLS2TALV50 Ghi...

Vỏ C Lenovo Yoga Slim 7-14ITL05 4BLS2TALV50 Ghi...

Giá: 1.100.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: LKVNLE.714ITL05.C
  • Còn hàng: 0
  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới